Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

"A Siklósi Dózsa György Úti Óvoda Gyerekeiért" Alapítvány


                                  Alapítványunk célkitűzése:
Anyagi lehetőségeihez mérten támogatni az óvoda gyermekeinek harmonikus személyiségfejlődését, így különösen: - egészséges, biztonságos, esztétikus, kulturált környezet kialakítását; - a "tanulás a játékban" elv megvalósításához az eszközkészlet bővítését; - egészségmegőrzés szokásainak megalapozását, a testi képességek fejlődésének elősegítését, a prevenciós és korrekciós testi nevelés feladatainak ellátását; - differenciált készség és képességfejlesztést szolgáló eszközök beszerzését az esélyegyenlőség javítása, a szociális és intellektuális hátrányok csökkentése érdekében; - a családokkal való tevékeny partneri együttműködést, közös rendezvények szervezését, az ismeretterjesztés formáinak kiterjesztését; - az óvoda hagyományainak ápolását.