Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

"A Siklósi Dózsa György Úti Óvoda Gyerekeiért" Alapítvány


                                Alapítványunk célkitűzése:
 
Anyagi lehetőségeihez mérten támogatni az óvoda gyermekeinek harmonikus személyiségfejlődését, így különösen:
- egészséges, biztonságos, esztétikus, kulturált környezet kialakítását;
- a "tanulás a játékban" elv megvalósításához az eszközkészlet bővítését;
- egészségmegőrzés szokásainak megalapozását, a testi képességek fejlődésének elősegítését, a prevenciós és korrekciós testi nevelés feladatainak ellátását;
- differenciált készség és képességfejlesztést szolgáló eszközök beszerzését az esélyegyenlőség javítása, a szociális és intellektuális hátrányok csökkentése érdekében;
- a családokkal való tevékeny partneri együttműködést, közös rendezvények szervezését, az ismeretterjesztés formáinak kiterjesztését;
- az óvoda hagyományainak ápolását.