Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu


Beiratkozás - 2024. április 22-23.

2024. március 22.
 
A Siklósi Óvoda és Bölcsőde Óvodai intézményegységeiben a 2024/2025. nevelési évre vonatkozó
beiratkozás időpontja:

                            2024. április 22. (hétfő) és április 23. (kedd) napján 8:00 és 17:00 óra között került kijelölésre.

          Beíratás helye:
                                         Siklósi Óvoda és Bölcsőde Székhely Óvoda
                              Frombergerné Maros Viktória – Főigazgató: 06-30/ 884-2013
                                      Némethné Bálint Bernadett – Főigazgató helyettes
                                                                   Siklós,Dózsa u.33.
                                                                                     06-72/352-004
                                                                                     ski.hetszinvirag@gmail.com

                                         Siklósi Óvoda és Bölcsőde Köztársaság Téri Tagóvoda
                              Bagladiné Mayer Tímea – Tagóvoda igazgató: 06-30/ 884-2014
                                                                   Siklós, Köztársaság tér 7.
                                                                                     06-72/495-017
                                                                                     ski.kozteriovoda@gmail.com

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- szülő személyazonosító igazolványa, lakcím kártyája;
- gyermek személyazonosító igazolványa, lakcím kártyája, TAJ kártyája.

Beiratkozás szabályai:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8§ (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
- Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
- A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvoda igazgatója vagy a védőnő rendelhető ki.
- Óvodaköteles gyermek esetében, ha a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A tényleges óvodai ellátás igénybevételének feltételei az alábbiak szerint alakulnak:
- Abban az esetben mikor a gyermek betölti a 2 és fél évét, a szülő jelezheti az óvodai ellátásra való igényét.
- Az óvodába 2024/2025-ös nevelési évre kötelező beíratni azon gyermekeket, akik 2024. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.
 


Siklós II. számú körzetének új gyermek háziorvosa

2023. október 02.

Kedves Szülők!
2023. október 2-án kezdi munkáját Siklós II. számú körzetének új gyermek háziorvosa - fogadják szeretettel a mellékelt bemutatkozó levelet.

Tájékoztatás a Siklósi Óvoda és Bölcsőde helységeibe történő belépés szabályairól

2021 november 01.    
Tisztelt Szülők!      
                           
Magyarország kormányának és az emberi erőforrások miniszterének hatályos rendelkezései alapján, a járvány terjedésének megakadályozása érdekében a Siklósi Óvoda és Bölcsőde 2021. november 2-től a következő intézkedéseket vezeti be az intézményei területén:
  • Intézményünk kizárólag egészséges, COVID tüneteket nem mutató óvodásokat fogad. Kérjük, jelezzék számunkra, ha családjukban, közeli kapcsolataikban előfordul a COVID megbetegedés, és ebben az esetben ne hozzák gyermeküket óvodába! Csak így lehetséges a társak és családjaik védelme.
  • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni.
  • Az intézmény belső helységeiben (pl. folyosó, öltöző) történő belépéskor mindenki számára kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata.
  • A bejárati ajtók mellett elhelyezett kézfertőtlenítők használata a felnőttek számára kötelező!
  • Testhőmérséklet mérés során a 37.5 fokot meghaladó testhő esetén az intézményt a gyermek nem látogathatja. Orvosi igazolással jöhet ismételten az óvodába vagy a bölcsődébe.
  • A helységek fertőtlenítő takarítása a továbbiakban is kiemelt jelentőséggel bír.
Vigyázzunk egymásra és gyermekeinkre!
Siklós, 2021.11.01.    
              Tisztelettel:
                                             Fromberger Gáborné
                                             intézményvezető
 

Klímastratégia 

2021. augusztus

Uniós támogatásnak köszönhetően készülhetett el Siklós klímastratégiája, mely a lakosság szemléletét is a környezettudatosság irányába terelné. A projekt olyan programsorozatot is tartalmaz, mely a siklósi lakosság szemléletformálását segíti elő, ennek érdekében pl - klímaérzékenyítő filmklubot, klímaváltozás céllövöldét, workshopokat, tréningeket… tartanak városunkban. 2021 augusztusában indultak el azok a pedagógusoknak szóló tréningek, melyek e tárgykörben adnak hasznos és sokszínű módszertani segítséget. Augusztus utolsó péntekén vett részt intézményünk valamennyi alkalmazottja klímastratégiához, éghajlat változáshoz, környezettudatos szemlélet, magatartás formálásához kapcsolódó képzésen. Érdekes, élmény-alapú segítséget kaptunk, mely a mindennapi gyakorlat szerves részévé válhat, színesítve nevelő – fejlesztő munkánkat.
 
2021. április 15.

Kedves Szülők!

145/2021. (III.27.) Kormányrendelet a Köznevelési intézményekben és a Szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről szóló rendelet értelmében az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül.

A Siklósi Óvoda és Bölcsőde dolgozói nagy szeretettel várják vissza óvodásaikat a megszokott környezetben 2021. április 19-től.
Az ügyeleti rend ettől a naptól kezdve megszűnik.
Örömmel jelentem, hogy intézményünkben a dolgozók igen magas százalékban rendelkeznek oltással. A fertőtlenítések mindennaposak, a higiéniás szabályokat folyamatosan betartjuk, betartatjuk. Az intézmény a zárás előtti normál rendben működik, a védelmi intézkedéséket fenntartja (távolság tartás, maszk használat, kéz fertőtlenítés, hőmérés).

                                                                                                                                                                                                                     Fromberger Gáborné
                                                                                                                                                                                                                     intézményvezető

 

Ovis labdaprogram

2020. április

Magyarország Kormánya által kezdeményezett "Ovis labdaprogram" keretén belül a Siklósi Óvoda és Bölcsőde Óvodái új labdákat, bójákat, mezeket, kapukat és a labdajátékokhoz kiegészítő eszközöket kaptak. A program célja: a gyermekek egészséges életmódra nevelése a mozgás által.
Köszönjük a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek, hogy óvodáink részére a sporteszközöket eljuttatta.
Fromberger Gáborné
intézményvezető
Rólunk