Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

                                                   Tisztelt Szülők!

A Siklósi Óvoda és Bölcsőde Intézményeiben a beiratkozás időpontja:

2021.ÁPRILIS 26. (hétfő) 8.00-17.00
2021. ÁPRILIS 27. (kedd) 8.00-17.00

Alapító okiratunk szerint ellátjuk az integráltan nevelhető gyermekeket:
    érzékszervi (hallássérült, látássérült);
    értelmi (enyhe), beszédfogyatékosok;
    egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási zavar);
    autizmus


Beiratkozás helye:
    Siklósi Óvoda és Bölcsőde 7800 Siklós, Dózsa u. 33.
    Siklósi Óvoda és Bölcsőde Köztársaság Téri Tagóvoda 7800 Siklós, Köztársaság T. 7.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

    Gyermek lakcímkártyája;
    Gyermek személyi igazolványa;
    Gyermek TAJ kártyája;
Beiratkozás szabályai:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint, „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt”. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.
Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évre kötelező beíratni azon gyermekeket, akik 2021.08.31-ig 3. életévét betölti.
Az óvodába beíratható az a gyermek, aki a 2021/2022-es nevelési évben tölt be a harmadik életévét.
Óvodaköteles gyermek esetében, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A beiratkozás a veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus úton is történhet, melyről bővebb információt a következő elérhetőségeken kaphatnak:

Telefonos elérhetőség:
    06 72/ 352- 004 (Dózsa óvoda)
    06 72/ 495- 017 (Közéri Tagóvoda)
    06 30 884 20 13 Fromberger Gáborné intézményvezető
    06 30 884 20 14 Bagladiné Mayer Tímea tagóvoda vezető

Elektronikus elérhetőség:
ski.hetszinvirag@gmail.com
ski.kozteriovoda@gmail.com
www.sob-siklos.hu
 
                                                   Várjuk szeretettel intézményünkben!
                                                                                                                                                                        Fromberger Gáborné
                                                                                                                                                                              intézményvezető