Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozik óvodánk

 A Köztársaság Téri Tagóvoda 1974-ben óvodának és bölcsődének épült. A volt bölcsődei épületrészben 2, az óvodának épült részben 3 csoportszoba van a kiszolgáló helyiségekkel.
Óvodásaink barátságos, esztétikus környezetben tölthetik mindennapjaikat. Tágas, korszerű játékokkal felszerelt udvarunk az egészségmegőrzés, a mozgásformák sokféleségének biztosítására nyújt alkalmat, melynek fejlesztése folyamatos a különböző pályázati lehetőségekkel, a fenntartó és a szülők támogatásával. Az óvoda épületében kapott helyet a Városi Bölcsőde így az onnan hozzánk jelentkező gyerekek intézmény váltásából adódó nehézségeket  a gondozónők tapasztalataival könnyebbé tehetjük.
Vegyes életkorú csoportjainkban esélyt adunk óvodásainknak, hogy készségeik, képességeik alapján saját egyéni ütemük szerint fejlődhessenek. E felelősségteljes ígéretre a fokozatosan új tartalommal gazdagodó nevelési gyakorlatunk és a megújulásra kész, képes nevelőtestületünk lehet a garancia.
Óvodánkban fokozatosan kialakult egy lehetőség központú szemlélet. A feladathangsúlyokat, a gyermeki tevékenység időstruktúráját oly módon változtattuk meg, hogy azok jobban szolgálják az egyéni szükségleteket és a célt: aktív, öntudatos, kezdeményező gyerekek nevelését. Stratégiánk játékközpontú életmódot követel, a kivárásra és bizalomra épül. A személyes bánásmód során meghatározó szerepet kapnak a kíváncsiság, figyelem, gondolkodás és nyugalom, mint a nevelés eszközei. Az óvodás korú  gyerekek életében fontos a napi ritmus, amit rugalmas időkeretben szervezünk, hogy a tevékenységek ne aprózódjanak szét.
A játék és a tanulás egységet képez, a tanulás jelen van a gyerekek egész napi tevékenységében. Megváltozott a közvetítés és elsajátítás közötti viszony a mai gyakorlatunkban az elsajátításra helyezzük a hangsúlyt. A „foglalkozásokat” a spontán játékkal és egyéb tevékenységekkel párhuzamosan a gyerekek, illetve az óvónő által kezdeményezett helyzetekben, komplex feldolgozással valósítjuk meg. A munkaformák közül a kisebb csoportos és egyéni foglalkoztatás a domináns. Ez a módszer az óvónőktől egésznapi készültséget, sokkal nagyobb odafigyelést igényel, de jobban kamatozik. több a sikerélmény, nagyobb a lehetőség az egyes gyerekek eltérő fejlődési ütemének figyelembe vételére.
Az iskolai életmódra való felkészítés során a tanulás kategóriát tág értelemben használjuk: magatartásban, viselkedésben, teljesítményben, tudásban létrejövő változásként, gyarapodásként értelmezzük. Intézményünkben fontos feladatunk, hogy a szociális hátrányokkal és a különös bánásmódot igénylő gyerekek (SNI és tehetségígéretek) helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és módszerekkel, a szülőket partnerré téve, velük együttműködve ellensúlyozunk, fejlesztünk szükség esetén külső szakemberek segítségével.
A minőségfejlesztési programunk keretében folyamatosan kikérjük partnereink véleményét intézményünkről, munkánkról. Igényeiket beépítjük a tervezésbe, illetve a gyakorlati megvalósításba.
Bagladiné Mayer Tímea
Tagóvoda vezető