Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Óvodánk szolgáltatásai


LOGOPÉDIA:
A fejlesztésre szoruló gyermekekkel órarend szerint, heti egy alkalommal a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Siklósi Tagintézményének szolgálatában álló logopédus foglalkozik. Ebben a fejlesztő tevékenységben kiemelten fontosnak tartjuk: a szülő szerepét és szoros együttműködését a logopédussal, mely elengedhetetlen feltétele a logopédiai munka sikerességének.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS / UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUS:
A sajátos nevelési igénnyel bíró gyermekek ellátása utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is biztosított, heti egy alkalommal. Az utazó gyógypedagógiai ellátás a Meixner Ildikó EGYMI Intézményegységének keretében működik. Az ellátás célja az integrált nevelés segítése, támogatása, az inkluzív pedagógiai gyakorlat kialakítása.

GYERMEKVÉDELEM:
A gyermekvédelem, a minden gyermekre kiterjedő gondoskodást, a gyermeki szükségletek és jogok maradéktalan érvényre juttatását, a gyermekek problémáinak megelőzését, felismerését és kezelését szolgálja. Feladat: az érintett gyermekek eseteinek feldolgozása, gondok orvoslása a helyi gyermekvédelemben érintett társszervekkel, azok szakembereivel (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat…)